Video Watersamenwerking in Nickerie - Wereld Water Dag 2013 - Welkom bij OW MCP

Go to content

Main menu:

Video Watersamenwerking in Nickerie - Wereld Water Dag 2013

Actueel > OW MCP Nieuws

Nickerie, 22 maart 2013

OWMCP publiceert documentaire in het kader van EU bewustwordingsproject over waterbeheer


Nickerie - Wereld Water Dag wordt jaarlijks gehouden op 22 maart als een middel om de aandacht te richten op het belang van zoetwater en om te pleiten voor een duurzaam beheer van de zoetwatervoorraden. Een internationale dag om zoet water te vieren werd aanbevolen bij de 1992 VN- conferentie over milieu en ontwikkeling (UNCED). De Verenigde Naties reageerden door de aanwijzing van 22 maart 1993 als de eerste Wereld Water Dag. Wereld Water Dag belicht elk jaar een specifiek aspect van zoet water. Het thema voor 2013 is “International year of water coöperation”.

Nickerie als rijstdistrict hecht heel veel belang aan een goed waterbeheer. Daarom is het van eminent belang dat er samengewerkt wordt in het waterbeheer van Nickerie. Het Overliggend Waterschap MCP stimuleert het samenwerken met alle partners binnen het waterbeheer in Nickerie waaronder de ministeries van LVV, Openbare Werken en Regionale Ontwikkeling. Zo heeft zij behalve lokale initiatieven ook nationale en internationale samenwerking met partners in het waterbeheer. Het OWMCP maakt ook deel van het Suriname Water Recources Information System afgekort SWRIS project. Hier zijn de meeste instanties, die zich in Suriname bezighouden met water, verenigd. Sedert 2008 bestaat er een samenwerking met Nederlandse Waterschappen, waaronder Wereld Waternet uit Amsterdam en het Waterschap Rijn en IJssel uit Doetinchem. Deze partners ondersteunen het OWMCP institutioneel. Bij het aflopen van de eerste samenwerkingsperiode in 2011 is deze verlengd tot 2015 Met dezelfde Nederlandse partners is thans een project genaamd “ Capacity building for Integrated watermanagement in Nickerie, West Suriname” in uitvoering welke voor capaciteitsopbouw binnen het waterbeheer van Nickerie moet zorgen.

OWMCP heeft in december 2012 het lidmaatschap aangevraagd bij het Global Waterpartnership - Caribbean om ook deel te worden van het grootste Caribische waternetwerk. Het Overliggend Waterschap MCP probeert zoveel als mogelijk samenwerkingverbanden aan te gaan met waterprofessionals om de eigen organisatie en het waterbeheer in Nickerie in z’n algemeenheid op een hoger peil te brengen. De Water Samenwerking 2013 campagne van de VN wil bevorderen dat watersamenwerking als basis moet dienen voor vrede en duurzame ontwikkeling.

Het OWMCP heeft gemeend dit jaar middels een korte documentaire, in het kader van het EU awareness project, inhoud te geven aan de viering van Wereld Waterdag met als thema” International Year of water cooperation”. In deze korte documentaire krijgt u een beeld van de initiatieven die het OWMCP neemt ter stimulering van samenwerking binnen het waterbeheer.

 
Search
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu