Inliggende waterschappen - Welkom bij OW MCP

Go to content

Main menu:

Inliggende waterschappen

Over OW-MCP

Aanleiding tot instelling Commissie Waterschappen
De Districtscommissaris (DC) van Nickerie heeft  een commissie in het leven geroepen om de heractivering van de waterschappen wederom op te pakken.

Taakstelling Commissie Waterschappen
De taakstelling van de Commissie Waterschappen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Coördinatie en begroten van de activiteiten om te komen tot werkende waterschappen

  • Evalueren waterschapsstructuren in de huidige situatie

  • Inventarisatie van de belanghebbenden, vergroting van awareness en kennis omtrent waterschappen

  • Organisatie verkiezingen waterschappen, voor zowel de inliggende waterschappen als voor het Overliggend Waterschap MCP

  • Het doen opzetten van de administratie ten behoeve van waterschappen, financiële planningen en richtlijnen

  • Begeleiding van waterschappen tot het moment dat ze operationeel zijn (begeleiding met opstellen van keuren, leggers, begroting, innen van watergelden etc.)  


Doelstelling Commissie Waterschappen
De doelstelling van de Commissie Waterschappen is het operationaliseren van de waterschapsstructuren in Nickerie door het goed laten functioneren van de waterschappen in het district. Dit houdt in het begeleiden van het proces om te komen tot actieve en daadkrachtige waterschapsbesturen door het correct implementeren van de staatsbesluiten van 2006 en 2007.
Hiervoor is onder andere nodig dat er voldoende draagvlak is voor verkiezingen, zodat deze georganiseerd kunnen worden en dat de waterschapsbesturen worden begeleid tot het moment dat ze operationeel zijn. Dit alles zal leiden tot beter onderhoud van de waterinfrastructuur ten behoeve van de landbouwsector. Met name het streven tot verhoging van de rijstproductie zal hiermee gebaat zijn.

 
Search
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu