SWRIS - Welkom bij OW MCP

Go to content

Main menu:

SWRIS

Samenwerking

SWRIS: Suriname Water Resources Information System

In het kader van het SWRIS (Suriname Water Resources Information System) project is er op 15 februari 2012 een finale workshop gehouden. Tijdens deze workshop werd een presentatie gehouden over de output van het project. Data verzameld door diverse instanties, die te maken hebben met water, is bij elkaar gebracht en via een website beschikbaar gesteld aan belangstellenden.

Er is ook documentatie en informatie te vinden met betrekking tot het beheer van onze waterbronnen. Hiermee wordt getracht het awareness rond water beter op gang te brengen in Suriname. Suriname is gerangschikt binnen de top tien van de wereld voor wat betreft waterbeschikbaarheid. Dit betekent onder andere dat alle instanties die zich bezig houden met water zoveel als mogelijk een integrale aanpak aan de dag zullen moeten leggen.

De huidige partners van het SWRIS project zijn: De Anton de Kom Universiteit van Suriname, WLA (Waterloopkundige afdeling ministerie van OW), Meteorologische dienst Suriname, MAS (Maritieme Autoriteit Suriname), SWM (Surinaamse Water-leiding Maatschappij) en OWMCP Nickerie. Gedurende dit project zijn er ook andere zaken gerealiseerd zoals twee schoolboeken om de awareness rond water te promoten, posters, een documentaire over water en belangrijke apparatuur is aangeschaft voor de partners in het helpen professio-naliseren van hun dataverzamelingsactiviteiten.

Website: www.swris.org 
Search
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu