OW-MCP - Welkom bij OW MCP

Go to content

Main menu:

OW-MCP

Over OW-MCP

Het overliggend waterschap MCP, afgekort OW MCP, is opgericht per Staatsbesluit no. 75, welke in werking is getreden op 14 juni 2007.

OW MCP is in de plaats gekomen van het MCP-Beheer, die in 1984 was opgericht maar in oktober 2006 werd opgeheven. Het voormalig MCP-Beheer was belast met het uitvoeren van de beheerstaken van het Multipurpose Corantijn Project. Dit project is eind jaren zeventig opgezet voor het veiligstellen van twee rijstoogsten per jaar in de bestaande polders van het district Nickerie en het aanleggen van nieuwe rijstpolders ten behoeve van boeren welke door sanering van de bestaande polders hun land zouden moeten verlaten. Om deze doelstellingen te realiseren is te Wakay aan de Corantijnrivier een pompstation met een pompcapaciteit van 30 m3/sec aangelegd, alsmede het 66 km lange Corantijnkanaal om het opgepompte water te transporteren naar de noordelijk gelegen rijstgebieden. Tevens was het de bedoeling om het rijstareaal uit te breiden met 12.500 ha MCP-polders. Deze polders hebben echter een andere bestemming gekregen.

Het MCP-Beheer heeft niet de plaats en betekenis van waterautoriteit van Noord-West Suriname gekregen die haar waren toebedeeld bij de oprichting. Het MCP-Beheer is in de loop der jaren verworden tot een organisatie die zich merendeels heeft bezig gehouden met het beheren van de pompen te Wakay en het opschonen van het Corantijnkanaal.

Nieuwe waterschapswet
Met het afkondigen van de nieuwe Waterschapswet in april 2005 is een nieuwe situatie ontstaan rondom de organisatie van de watervoorziening in de rijstpolders van Nickerie. Niet alleen is de ruimte gecreëerd voor het heroprichten van inliggende waterschappen in de rijstgebieden, maar ook het MCP-Beheer kreeg een andere bestemming: die van een overliggend waterschap.

Het waterschapsgebied van dit waterschap wordt begrensd;
ten noorden door de Nickerierivier en de monding van de Corantijnrivier, ten zuiden door de Nannikreek en het Suriname kanaal, ten westen door de rechteroever van de Corantijnrivier, ten oosten door de westelijke grens van het bedrijf, thans bekend als bedrijf Alibux, en de oostelijke grens van de Groot- en Klein Henarpolder.

Tot dit waterschap behoren:
a. alle inliggende waterschappen, alsmede de gronden, polders en andere terreinen gelegen binnen de grenzen van het waterschapsgebied.
b. de bij beschikking van de minister, op voordracht van de minister van landbouw, veeteelt en visserij aan te wijzen aanvoer- en afvoerwegen niet liggend binnen het waterschapsgebied.

 
Search
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu