World Waternet - Welkom bij OW MCP

Go to content

Main menu:

World Waternet

Samenwerking

Over Wereld Waternet


www.wereldwaternet.nl

Wereldwijd problemen met water

Schoon drinkwater. Veilig grondwater. Betrouwbare riolering. Moderne zuiveringsinstallaties. Voor ons heel gewoon. Maar wereldwijd moeten 1,1 miljard mensen het doen zonder goed drinkwater, en 2,6 miljard hebben geen fatsoenlijke sanitaire voorzieningen. De oorzaak? De ligging van het land, het klimaat, historische ontwikkelingen. Het gevolg: honger, ziekten en armoede. En vaak ontbreekt het aan de kennis en ervaring om er zelf iets aan te doen. Intussen stijgt wereldwijd het waterverbruik, en veroorzaakt de klimaatverandering steeds meer wateroverlast en extreme droogte.

Onze oplossing
Wereld Waternet pakt drinkwatervoorziening, riolering, afvalwater-
zuivering, en beheer van grond- en oppervlaktewater integraal aan. Want problemen in de watercyclus staan niet los van elkaar, en zijn verbonden met andere problemen in de samenleving. We kijken dan ook niet alleen naar het hier en nu, maar ook naar 'daar en later'. Het gaat om de balans tussen people, planet en profit: de belangen van mensen, milieubelangen en economische belangen.

Versterken van organisaties ter plekke
Deze integrale, duurzame benadering is noodzakelijk om de groeiende waterproblematiek in de wereld het hoofd te bieden. De oplossing ligt in langdurige samenwerkingsrelaties met lokale water operators in andere landen, en met andere partijen, zoals gemeenten, universiteiten, ingenieursbureaus, technologieleveranciers en financiers. Doel van onze partnerships is versterking van de organisaties ter plekke. Want uiteindelijk zijn zij verantwoordelijk voor een duurzame watervoorziening.

Verder kijken dan het hier en nu
Voor Wereld Waternet is het een uitdaging verder te kijken dan het hier en nu. Want er is nog een wereld te winnen: vervuilde rivieren aanpakken, gebrekkige regelgeving verbeteren, specialisten opleiden, zoeken naar slimme zuiverings-technieken. En inspelen op de actualiteit, zoals assistentie verlenen bij rampen. Wereld Waternet wil ook actief worden in andere landen. Om meer mensen de basisvoorzieningen te geven die voor ons zo gewoon zijn. En daarmee de kans op een beter leven. We hopen ook u bij onze internationale partnerships te kunnen verwelkomen. Als partner of als donateur, uw bijdrage is meer dan welkom!

Contact:
Wereld Waternet
Korte Ouderkerkerdijk 7
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
Tel: +31 (0)20 60 835 53
E-mail: info@wereldwaternet.nl 
Search
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu