Doelstellingen - Welkom bij OW MCP

Go to content

Main menu:

Doelstellingen

De doelstelling van OW MCP is als volgt verwoord in het staatsbesluit:

  • Het voorzien van het waterschapsgebied van voldoende irrigatiewater en het afvoeren van overtollig water uit het waterschapsgebied;

  • Het verlenen van diensten aan en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inliggende waterschappen.


Om invulling te kunnen geven aan deze doelstelling zijn de volgende taken toebedeeld aan OW MCP:

  • Het beheer en onderhoud van het pompgemaal te Wakay, alsmede andere door de minister bij beschikking aan te wijzen waterwerken, dienend tot aanvoer of afvoer van water naar en van het waterschapsgebied;

  • Het beheer en onderhoud van alle waterwegen, hoofdleidingen en overige leidingen en trenzen in het waterschapsgebied alsmede de daarin voorkomende kunstwerken, voor zover het beheer en onderhoud niet tot de taak of verantwoordelijkheid van een inliggend waterschap of een andere rechtspersoon of natuurlijke persoon behoort;

  • Het beheer en onderhoud van de dammen en kaden grenzend aan de waterwegen, hoofdleidingen en overige leidingen en trenzen in het waterschapsgebied, voor zover het beheer en onderhoud niet tot de taak van een inliggend waterschap behoort;

  • Het aanleggen of doen aanleggen van hydrologische kunstwerken ter realisering van zijn doel;

  • Het verlenen van fysieke en administratieve diensten aan de inliggende waterschappen, al dan niet tegen kostenvergoeding;

  • Andere bij beschikking van de minister van Regionale Ontwikkeling, op voordracht van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij,  aan dit waterschap op te dragen taken.


Deze taken illustreren dat het werkterrein van OW MCP zich niet meer uitsluitend concentreert op het aanleveren van opgepompt irrigatiewater vanuit Wakay naar de hoofdinlaten van de rijstpolders maar zich ook richt op het functioneren van de infrastructuur van de inliggende waterschappen binnen het landbouwgebied van Nickerie.   
Search
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu