Behoefte - Welkom bij OW MCP

Go to content

Main menu:

Behoefte

Samenwerking

Behoefte aan externe expertise
Het Overliggend Waterschap MCP (OW MCP) heeft behoefte aan externe expertise bij het opzetten en uitvoeren van een capaciteit opbouwprogramma dat zowel de ontwikkeling van de eigen organisatie als die van van de inliggende waterschappen in Nickerie zal ondersteunen.

Daarvoor is contact gezocht met twee Nederlandse organisaties:

  • het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) en

  • het Wereld Waternet (WWn).


WRIJ is een waterschap in het oostelijk deel van Nederland, en heeft zich ten doel gesteld haar kennis en ervaring ook elders in de wereld in te zetten.

WWn draagt in diverse landen, waaronder Suriname, bij aan een duurzame ontwikkeling van de watercyclus, en wil de kennis en ervaring die zij in de afgelopen jaren in Suriname heeft opgedaan ook inzetten voor het versterken van waterschappen in Nickerie.

Samenwerkingsdoelen
Deze drie partijen zullen een samenwerking aangaan op basis van een tweerichtingsverkeer:
Surinaamse partijen leren van Nederlandse ervaringen en inzichten en Nederlandse partijen leren van Surinaamse ervaringen en inzichten.

Met de samenwerking wordt beoogd ervaringen, kennis en kunde uit te wisselen op het gebied van het bestuur, de organisatie en de financiering van het waterschapswerk, maar ook op het gebied van het waterbeheer (kwantiteit en kwaliteit, irrigatie en drainage). Daarvoor zullen zij voorbeeldprojecten in het beheersgebied uitvoeren, waaruit beide partijen lering kunnen trekken, zowel voor toepassingen in Nederland, als voor toepassingen in Suriname.

Een belangrijk criterium hierbij is dat niet alleen het OW MCP hiervan zal profiteren, maar dat door deze samenwerking ook de inliggende waterschappen in Nickerie zullen worden versterkt .

Uitwisseling
Om de samenwerking concreet in te vullen hebben van 8 t/m 11 oktober 2008 een aantal vertegenwoordigers van WRIJ en WWn district Nickerie bezocht om nader kennis te maken met het OW MCP, het district en de andere belanghebbenden in het gebied. Tijdens deze uitwisseling zijn verdere afspraken gemaakt en werd de samenwerking ondertekend. Een is ook een workshop gehouden samen met de belanghebbenden, die ten doel had de samenwerkingsplannen concreter vorm te geven en een beeld te
krijgen van de activiteiten die prioriteit behoeven om de verschillende waterschappen te kunnen versterken.

Vervolgtraject
De samenwerking bestrijkt de periode 2009 t/m 2011. In eerste instantie zullen één of meerdere pilots worden uitgewerkt en vervolgens zullen aan de hand van de resultaten de samenwerkingsactiviteiten gerichter worden ingevuld. Om te komen tot een effectief capaciteit programma zal zoveel als mogelijk worden aangesloten bij de behoeften van het OW MCP en de inliggende waterschappen. De inbreng van belanghebbenden omtrent gewenste ondersteuning is dan ook van harte welkom.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met WRIJ en WWn
 
Search
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu